De Talentbinder en HRM

KLAAR VOOR DE TOEKOMST Het werk en de rol van de organisatie veranderen. We worden veel meer een flexibele organisatie. Functies zijn en worden minder vastomlijnd en we gaan meer werken vanuit talenten. Er wordt steeds meer regie en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker verwacht. Dat betekent dat medewerkers mee (moeten) veranderen, tot flexibeler en breed inzetbare mensen. Dan moet je ook de ruimte krijgen om je te ontwikkelen en te ontdekken waar je dan goed in bent om zo toegevoegde waarde te kunnen (blijven) bieden aan de organisatie. En niet te vergeten: dan ook op die talenten ingezet worden.

We zijn gewend om te zoeken naar kandidaten die exact de juiste opleiding heeft gedaan, en al ruime ervaring heeft met hetzelfde project of werk, en meer. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Een tijd waarin we niet weten welke functies er over 5 jaar nog wel zijn en welke erbij komen. Ook zijn de informele kleine ‘old boys of girls’ netwerken stevig verankerd en vinden we het (zo blijkt) knap lastig om het competentie- en ervaring/kennisdenken los te laten en in te zoomen op talenten. De Talentbinder speelt daar op in:

De matching in de Talentbinder gebeurt echt alleen maar op talent, niet op kennis of andere zaken. Als een match tot stand is gekomen kunnen opdrachtgever en potentiële opdrachtnemer altijd met elkaar in gesprek over wat er verder nog nodig is om de klus te klaren. Het idee is dat iemand die misschien op het eerste gezicht niet de juiste kennis heeft, hiermee wel een kans krijgt. Je kennis en ervaring kun je trouwens wel in je profiel kwijt, en dat kan de opdrachtgever ook zien.

Wanneer mensen reageren op een klus dan ziet een opdrachtgever niet direct wie er reageert, maar eerst het profiel met talenten waarop iemand matcht. Afgezien van dat we hiermee het automatisme van het ons-kent-ons netwerk willen doorbreken zorgt het ook zeker voor de verrassing. Opdrachtgevers kunnen uiteindelijk wel zien wie er achter dat profiel zit, maar ontdekken op die manier potentieel verborgen talent voor werk dat ze hebben

EIGEN REGIE VINDEN WE ERG BELANGRIJK. Ook op je eigen loopbaan en ontwikkeling. Dat betekent dat iemand áltijd kan reageren op een klus, ongeacht of hij matcht of niet. En als je je enthousiasme laat zien door te reageren, dan kom je bij de opdrachtgever automatisch bovenaan de lijst te staan, ongeacht of je matcht of niet. Is er een match, dan gaan opdrachtgever en kandidaat nog steeds in gesprek en kan van beide zijden nog besloten worden om de klus wel of niet aan te nemen of aan te bieden. De Talentbinder neemt dus zeker niet de regie bij de medewerker en de opdrachtgever uit handen. Juist het tegenovergestelde. Door medewerkers te laten nadenken over waar hun talent zit, en direct de tools en mogelijkheden aan te bieden om dat talent ook in te zetten, nemen ze letterlijk de touwtjes in handen op hun eigen ontwikkeling en loopbaan en natuurlijk het werk dat ze doen.

Vraag hier de DEMO aan.

Terug